Modernizarea infastrucuturii rutiere si a aliniamentelor stradale din orasul Pantelimon

Contract Firma contractata Valoare contract
(RON)
Valoare amnistie
(RON)
- 40.106.115 6.009.607